01 02 03 04 06

De nieuwe bewoners van deze huizen hebben toegezegd, dat hun huizen gehuurd kunnen worden, totdat de nieuwbouw klaar is. In het nieuwe hostel komen 125 kinderen te wonen, dus er komen ook nieuwe kinderen uit Malandighi bij.  Op deze manier kunnen de kinderen geleidelijk aan wennen aan hun nieuwe omgeving, kan op elk moment verhuisd worden naar het nieuwe hostel, kunnen zij intussen ter plaatse naar school blijven gaan en hebben een fantastische speelruimte (nu niet).

 

Vooral de meisjes kunnen zich dan veel vrijer bewegen, want nu is het oppassen geblazen. En, Malandighi is het platteland, veel minder vervuild, geen watergebrek zoals nu, geen uitval electriciteit, geen open riolen, veel minder muskieten, etc. In dit nieuwe gebouw heeft Sandip ook plannen om een soort polikliniekje op te zetten, met een zuster en een paar keer per week doktersbezoek, niet alleen voor de kinderen van het hostel. Maar met een 5-jarenplan voor de regio, waarin de volgende doelen: terugbrengen kindersterfte, pre-en postnatale zorg voor moeders, een preventie-programma voor HIV en AIDS en het opzetten en bevorderen van praat-en zelfhelpgroepen om de gelijkheid man-vrouw te bevorderen.

 

Het hostel gaat duidelijk ook een regionale functie krijgen, waarin de bevolking betrokken wordt. Het is nog niet duidelijk, wanneer de nieuwbouw precies van start gaat. U weet wellicht al, dat ook de Deense organisatie ICWS de kinderen uit Durgapur sponsort. Zij hebben 100.000 euro voor de nieuwbouw toegezegd. Ook Hanke en Sjef Douw, de sponsors uit Breda, hebben ditzelfde  bedrag toegezegd. Dit betekent, dat er nog 65.000 euro voor de nieuwbouw nodig is.

 

Vandaar dat wij, de stichting “Children of Durgapur”, dit jaar ook flink actie gaan voeren en van plan zijn begin october een benefiet-diner en concert te organiseren. En van harte hopen, dat jullie allemaal komen.
Beste mensen, wij hopen op jullie steun.


Malandighi, here we come!


Roosendaal,  21 februari 2011
Pieter de Nijs.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.